top of page
  • Writer's pictureSagi Aloni

גיל ההתבגרות

Updated: Jul 3, 2019

האוכלוסיה בכל העולם המערבי מזדקנת וגם בישראל. המונח "הזדקנות האוכלוסייה" מתייחס לשני תהליכים מקבילים שלא תמיד קשורים זה בזה - התארכות תוחלת החיים ועליית חלקה של קבוצת האוכלוסיה הבוגרת - מעל גיל 65 - באוכלוסיה הכללית. בדר"כ לא מדברים על זה, וכשכבר כן הדיון הזה נוטה להתמקד בצדדים השליליים של התבגרות האוכלוסיה - לחץ על מערכות הבריאות והרווחה, בעיות של הביטוח הלאומי וקרנות הפנסיה וכיו"ב.


אבל תהליך ההזדקנות הוא לא אחיד ותלוי במאפיינים של כל קבוצת אוכלוסייה. למשל, בקרב האוכלוסיה החרדית שיעור הילודה גורם לכך שיש הרבה יותר צעירים.


למרות העלייה בתוחלת החיים והגידול היחסי בחלקה של האוכלוסיה המבוגרת, האנושות -וישראל בתוכה - עדיין נמצאות במצב שבו נולדים יותר ילדים מאשר מתים אנשים מבוגרים. כתוצאה מכך, אם אתם חיים עכשיו, יש יותר סיכוי שאתם צעירים מגיל 65.


בגלל זה, יש כיום פחות מ-10 ישובים בהם בישראל שיעור האוכלוסיה המבוגרת עולה על 40%. לעומת זאת, יש למעלה מ-100 ישובים בהם שיעור הצעירים מתחת לגיל 18 עולה על 50%.


המפה מציגה עוד כמה תופעות מעניינות. ראשית, יש חלוקה ברורה בין מישור החוף והצפון המזדקנים, לבין יהודה ושומרון וצפון הנגב הצעירים. תופעה מעניינת נוספת ניתן לראות בישובים הערבים בגליל. בניגוד לכפרי הבדואים בדרום, האוכלוסיה בגליל אינה נוטה להזדקנות וגם לא להיות צעירה במיוחד, אלא מראה מגמה מעורבת, המעידה כנראה על שלב מעבר בין חברה צעירה לחברה מזדקנת.


חלק גדול מהיחס להזדקנות האוכלוסיה נובע מגישה תרבותית. ברמה הבסיסית, אנשים מפחדים מלהזדקן כי זה מעיד על ארעיות החיים שלהם עצמם. התקשורת וייצוגים תרבותיים בספרות, קולנוע וטלוויזיה לא עוזרים בנושא ונוטים להציג אנשים מבוגרים כעניים, חולים, מבולבלים וחלשים. אבל אין הוכחה שחייהם של זקנים שווים פחות או שהם נהנים פחות מהחיים. אם כבר להיפך.במפה השנייה רואים שדווקא המקומות שבהם יש שיעור גבוה של אוכלוסיה מבוגרת, נוטים להיות בצד הגבוה של המעמד הכלכלי-חברתי.

זה קורה כי אנשים מבוגרים, וגם קשישים, נמצאים בדר"כ בחלק העליון של מקבלי ההכנסות. בנוסף, יש להם יותר זמן פנוי מלצעירים כי הם פחות עסוקים בפרנסה ובגידול ילדים; הם צורכים יותר שירותי תרבות ומטיילים; חלקם עוסקים בספורט יותר משהיו צעירים ועסוקים; הם נמצאים בקשר מתמיד עם משפחה וחברים.


אז למה ממשיכים להציג לנו את הזדקנות האוכלוסיה כבעייה? למה יותר צעירים זה יותר טוב ויותר אנשים מבוגרים זה בהכרח רע?

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page