top of page
  • Writer's pictureSagi Aloni

סוריה

המצב הנוראי בסוריה נמשך כבר יותר מדי שנים. אירועים שונים מחרידים את העולם לרגע, ואז הוא חוזר לנמנם. בתחילת השבוע דובר על מתקפה ישראלית קטלנית וחסרת תקדים לכאורה. אבל בחינה של הנתונים משלוש השנים האחרונות מראה תמונה שונה.


את הנתונים המופיעים במפה ובגרף לקחתי מהאתר המופלא Humanitarian Data Exchange שמרכז מידע בכמעט כל נושא בעולם.


הנתונים מראים שהתקיפה האחרונה אינה חסרת תקדים מבחינת מרחק (התקיפה העמוקה ביותר הייתה במרץ 2019 - 375 ק"מ מהגבול עם ישראל) וגם לא הקטלנית ביותר (מאי 2018 - 23 הרוגים) ואפילו לא הנרחבת ביותר (מאי 2018 - עשרה מיקומים שונים).
התקשורת בישראל לא נוטה להרבות בעבודת ניתוח כמותי, והכתבים הצבאיים מוזנים כמעט רק על ידי דוברי הצבא. בהעדר מקורות מידע חלופיים, אנחנו מקבלים תמונה חלקית, סנסציונית ולעיתים שגויה.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page